Start > FISKE

FISKE

 

Fisket i vattnen kring Klövsjö by regleras av
Klövsjö skifteslag samfällighetsförening.

      

   


 

______________________________________________________________________

FISKEKORT Klövsjön - Lännässjön

- Dygnskort 80 SEK

- Veckokort 300 SEK

- Årskort 500 SEK

- Familjekort (år) 200 SEK
(fastboende utan fiskerätt med rätt till nätfiske, max 5 nät/dygn)

- Fiskerättsägare (år) 100 SEK (frivilligt)

Nät SKALL vara märkta (gäller även fiskerättsägare)
med namn och telefonnummer.
Detta för att undvika att näten tas upp av våra fisketillsyningsmän.

Minimimått på ädelfisk (öring-harr) fångad i Lännässjön
skall vara 30 cm.

Ungdomar under 15 år fiskar gratis med målsman på
dennes kort.

 

För aktuell info och mer om våra
olika fiskekort, besök:
www.fiskekort.se/klovsjon

        

FISKEKORT Svartåstjärnen 

Endast fiske med spö fört från hand.

Det råder fiskeförbud i Svartåstjärnen under vissa delar av året. 

- 120 SEK/dygn och 4 st. ädelfiskar (ej sik)

Även fiskerättsägare måste lösa fiskekort.


 

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN, FISKEKORT: Ica Klövsjö, Klövsjö
Turistbyrå, Klövsjöfjäll, Äventyr & Konferens, OKQ8 Svenstavik.
OBS! Det går även att köpa fiskekort via www.fiskekort.se.


BÅTAR

Båtar finns att hyra på ICA Klövsjö, tel 0682-210 13.
Vi har tre uthyrningsbåtar i Klövsjön och tre i Svartåstjärn.

- Båthyra Klövsjön 100:-/dygn

- Båthyra Svartåstjärn 20:-/timme

             

_____________________________________________________________________
 

Information från Klövsjö skifteslag samfällighetsförening                                       

Klövsjö skifteslag samfällighetsförening beslutar vilka fiskefrämjande åtgärder samt fiskekortspriser som gäller för området.
Information om nya regler och priser finns även tillgänglig hos våra försäljningsställen samt på våra fiskeinformationstavlor.

Oxsjööring (2-årig samt 3-årig) kommer att planteras ut i Klövsjön/Lännässjön.
Det har gjorts under några år och kommer förhoppningsvis att fortgå.
De senaste 3 åren har det planterats över 7000 oxsjö-öringar i Lännässjön.

Vid frågor, kontakta föreningens ordförande:
Lars Kjellsson, 070-557 91 84

/////

God fiskelycka önskar fiskesektionen

                           

           

    

 

Klövsjö har i samarbete med närliggande områden och Bergs kommun tagit fram en broschyr med information samt karta över fiskevattnen.
Klicka på kartan ovan för att läsa på helskärm (PDF).
 

Även Destination Vemdalen, där Klövsjö ingår, har tagit fram en Fiskeguide.                   

 

 

             Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se